Academia Hausengel

Instruirea şi perfecţionarea personalului european responsabil pentru acordarea măsurilor de asistenţă & îngrijire.

Aspectul special: În principiu, toate persoanele interesate pot beneficia de instruire în cadrul academiei noastre.

Un element de noutate absolută în domeniu
aşa-numita asistenţă 24 de ore din 24,

deoarece nicio altă întreprindere din branşă nu se poate mândri cu existenţa unei structuri proprii de perfecţionare, autorizate conform directivelor regulamentului de acreditare şi autorizare a forţei de muncă de către Agenţia Federală de Ocupare a Forţei de Muncă.

Standard unitar de calitate

 

Prin înfiinţarea academiei Hausengel ne-am stabilit ca obiectiv stimularea concurenţei, asigurarea transparenţei şi a unei calităţi îmbunătăţire în domeniul instruirii personalului de asistenţă & de îngrijire. Din acest motiv, instruirea prezintă în mod suplimentar şi caracter obligatoriu, ceea ce înseamnă că nimeni nu poate deveni francizat Hausengel fără a participa în prealabil la programul nostru de instruire.

Prin intermediul instruirii noastre consecvente garantăm tuturor familiilor în care există o persoană care necesită servicii de îngrijire un standard ridicat unitar de calitate în domeniul asistenţei şi al îngrijirii prin intermediul francizaţilor noştri.

Personalul de îngrijire al firmei Hausengel iese astfel fără echivoc în evidenţă în raport cu toţi ceilalţi prestatori de servicii de îngrijire care îşi desfăşoară activitatea la nivelul pieţei.

Şi la sediile reprezentanţelor noastre internaţionale respectăm standardul nostru ridicat în domeniul calităţii, susţinut de numeroase cooperări cu şcoli renumite pentru personalul de îngrijire şi de limbi străine.

Certificare

 

Certificarea academiei Hausengel în sensul directivelor stipulate prin regulamentul de acreditare şi autorizare a forţei de muncă al Agenţiei Federale de Ocupare a Forţei de Muncă evidenţiază în prezent că acest demers nu reprezintă doar obiectivul declarat şi, înainte de toate, conduita transpusă în practică. De la înfiinţarea academiei respectăm cu succes directivele definite şi, prin aceasta, certificarea noastră în sensul regulamentului de acreditare şi autorizare a forţei de muncă şi DIN ISO 9001.

Persoana de contact 

 Karolina Kasperek

Karolina Kasperek