Personal certificat responsabil pentru acordarea de asistenţă la domiciliu

Aceste măsuri unice de perfecţionare includ 23 de module cu aproximativ 230 de unităţi didactice, prin care sunt prezentate cunoştinţe fundamentate cu privire la toate temele importate, de exemplu privind asistenţa şi îngrijirea în condiţii de convieţuire în acelaşi imobil.

SpringerPflege

Perfecţionare pe bază de E-Learning în 8 limbi

 

Cursul certificat reprezintă prima formă de perfecţionare pe bază de E-Learning din branşă. Suplimentar faţă de personalul de îngrijire din Europa de Est (cursul este disponibil în mai multe limbi), oferta este adresată şi celor care oferă servicii de îngrijire în mediul familial sau sub formă de voluntariat în beneficiul aparţinătorilor, vecinilor sau altor persoane care necesită asistenţă, la domiciliul acestora. În mod suplimentar este vizat personalul de îngrijire care, prin intermediul acestor unităţi didactice, intenţionează să îşi împrospăteze şi să îşi extindă cunoştinţele. Fiecare persoană care acordă servicii de îngrijire în cadrul aşa-numitei „asistenţe în regim de 24 de ore din 24“ este binevenită la academia Hausengel.

Acest curs prezintă numeroase teme de asistenţă şi îngrijire, care depăşesc limitele specifice cursurilor pentru personalul auxiliar de îngrijire în sensul prevederilor din articolul 87b din Codul Social partea a XI-a!

Logo Industrie-und Handelskammer Kassel-Marburg

Rapoarte privind experienţa acumulată de către participanţii noştri

 

Clienţii mulţumiţi reprezintă cea mai bună referinţă pentru noi. În mod suplimentar sunt importante reacţiile participanţilor la cururile noastre de perfecţionare tip E-Learning. Din acest motiv am dorit să aflăm care este situaţia!

Aceasta deoarece E-Learning face obiectul dezbaterilor controversate în domeniul ştiinţific şi nu reprezintă o soluţie pentru toate domeniile. Pentru perfecţionarea personalului nostru de îngrijire la domiciliu s-a constatat că acest concept reprezintă o formă de instruire extrem de eficientă. Este posibil un proces de învăţare extrem de flexibil şi, în funcţie de necesităţi – independent din punct de vedere temporal şi local. Aspectele învăţate urmează a fi puse în mod direct în practică.

Citiţi în această secţiune rapoartele privind experienţa acumulată, elaborate de către participanţii noştri pentru alţi participanţi.

Accesarea rapoartelor privind experienţa acumulată

  • Mix media interesant şi divers prin intermediul clipurilor video demonstrative, al prelegerilor susţinute de către experţi, fişe compacte şi soluţii similare
  • Registru suplimentar de lucru pentru elaborarea de studii de caz şi exerciţii practice
  • Şi după finalizarea cursului vă stau la dispoziţie toate elementele de conţinut pentru împrospătarea cunoştinţelor
  • După absolvire, fiecare participant obţine un certificat eliberat de către academia Hausengel recunoscută de stat şi certificat în sensul directivelor adoptate prin intermediul regulamentului de acreditare şi autorizare a forţei de muncă
  • Asistenţă personală pe parcursul întregului curs, oferită de către academia Hausengel

Costurile pentru acest curs de perfecţionare certificat se cifrează la numai 135,- euro inclusiv manualul de lucru!

V-am trezit interesul? În acest caz ne-ar face plăcere să vă putem întâmpina alături de noi la cursul nostru de perfecţionare. Informaţii suplimentare sunt disponibile la numărul
06424 / 92 837 - 515

Autentificaţi-vă acum!

Contact

 
 Karolina Kasperek

Karolina Kasperek

B.A. susţinerea îngrijirii & sănătăţii, conducerea academiei Hausengel, Head of Hausengel Academy