Condiţii – cadru legale

Transparenţa este importantă pentru noi.
Pentru a putea rămâne şi în siguranţă din punct de vedere legal, dorim să vă prezentăm aici în detaliu nu doar conceptul nostru de franciză documentat , ci şi să vă oferim o perspectivă generală asupra pieţii.

De asemenea, Curtea de Apel Regională Frankfurt confirmă legalitatea sistemului de franciză Hausengel.

Transparenţa pieţei 

Detaşare

 

În principiu există posibilitatea datorită libertăţii de servicii existente deja din 2004 pentru europenii de est, ca firmele din afara ţării, în calitate de ofertanţi să își detaşeze temporar angajaţii în Germania, pentru a presta aici servicii. O detaşare există atunci când o persoană, care lucrează într-un stat membru al U.E. din partea unui angajator care activează acolo în mod obişnuit, este trimisă temporar la indicaţia acestuia în Germania, pentru a executa aici o activitate pentru angajator. Urmarea unei detaşări legale constă în faptul că se aplică de asemenea prevederile legale ale statului care detaşează angajatul, care este ţara în care îşi are sediul angajatorul. Indiferent de acestea, trebuie respectate normele obligatorii valabile în Germania privind protecţia muncii, de exemplu timpul maxim de lucru, perioadele minime de concediu sau măsuri de securitate la locul de muncă. Aici se numără şi prevederea, conform căreia începând cu 1 ianuarie 2015 este obligatorie plata salariului minim general valabil în valoare de 8,50 € / oră.

Fișă informaţii `Detaşare´