<
Schliessen
Schliessen
headerImages.0.alternative

Academia Hausengel

Învăţare flexibilă prin cursuri inovatoare şi adaptate cu precizie cerinţelor existente

Document de certificare

Pentru o activitate responsabilă şi cu demnitate de îngrijire şi asistenţă a persoanelor, instruirea furnizorilor de servicii de îngrijire reprezintă unul dintre criteriile centrale. Pentru a da curs cerinţei noastre de asigurare a unui standard calitativ ridicat unitar, am preluat pe cont propriu instruirea şi perfecţionarea personalului nostru de îngrijire şi asistenţă de la nivel european și am pus bazele propriei instituţii de perfecționare: Academia Hausengel.
Aspectul ieşit din comun în acest context este reprezentat de faptul că academia noastră este deschisă tuturor și oricine este interesat poate beneficia de instruire. Profitaţi de peste 17 ani de experiență cu peste 10.000 de participanți instruiți!

Steagurile ţărilor în care este reprezentată Hausengel

Instruire intensă

Toți francizații Hausengel beneficiază de o instruire intensivă în domeniile îngrijirii și asistenţei în beneficiul persoanelor. În plus, Academia asigură participanţilor cunoștințe în domeniul economic. Cursurile se desfășoară în limbile poloneză, precum și în maghiară, lituaniană, croată, bulgară, română și germană.

Academia Hausengel a instruit deja peste 10.000 de francizați de la fondarea sa. Începând cu anul 2017, furnizorii noştri de servicii de îngrijire a persoanei dispun de posibilitatea de a absolvi toate cursurile printr-un program E-Learning flexibil. Astfel, este posibil un proces inovator de învățare cu tableta, smartphone-ul sau notebook-ul în timpul deplasărilor sau din țara de origine.

În mod suplimentar, toate persoanele interesate pot beneficia de instruire în calitate de „Personal autorizat de îngrijire la domiciliu” (în baza elementelor de conţinut în sensul prevederilor din articolul 53c din Codul Social partea a XI-a) şi pot absolvi un curs pentru „Îngrijirea în comunitatea de la domiciliu în sensul prevederilor din articolul 45b din Codul Social partea a XI-a”.

E-Learning Hausengel
Academie cu calitate certificată
»Suntem singura instituție de învățământ din branşă autorizată conform directivelor AZAV ale Agenției Federale pentru Ocuparea Forței de Muncă.«
Juliane Bohl, membru al consiliului de administrație
Participanți la cursul Hausengel

Standard unitar de calitate

Odată cu înființarea Academiei Hausengel, ne-am propus ca obiectiv creşterea gradului de concurență, transparență și o calitate îmbunătățită în formarea responsabililor pentru îngrijirea şi asistarea peroanelor. În consecinţă, instruirea este şi obligatorie, ceea ce înseamnă că nimeni nu poate deveni un francizat Hausengel fără să fi participat anterior la programul nostru de formare.

Graţie pregătirii constante a furnizorilor noştri de servicii de îngrijire, putem asigura tuturor persoanelor care necesită astfel de asistenţă și familiilor acestora un standard de calitate uniform ridicat în activitatea de îngrijire și asistenţă oferită de un responsabil pentru serviciile de îngrijire a persoanei Hausengel.

Acest aspect ne diferențiază fără echivoc de alți furnizori de servicii de îngrijire a persoanei care operează pe piață.

De asemenea, ne menținem standardul de înaltă calitate şi la locațiile noastre internaționale, acesta fiind bazat pe numeroase colaborări cu școli de renume din domeniul serviciilor de îngrijire a persoanei şi de limbi străine.

Certificare

Certificarea Academiei Hausengel în conformitate cu directivele AZAV ale Agenției Federale pentru Ocuparea Forței de Muncă demonstrează că acesta nu este doar un obiectiv declarat, ci şi o realitate trăită în practică. De la fondarea academiei, am respectat cu succes directivele adoptate și, în consecinţă, certificarea noastră conform standardelor AZAV și DIN ISO 9001. Aveți întrebări despre ofertele academiei noastre Hausengel? În acest caz, trebuie doar să ne contactaţi – vă stăm la dispoziţie cu plăcere telefonic sau personal!

Certificarea AZAV