<
Schliessen
Schliessen
headerImages.0.alternative

Activitate comercială

înregistrarea unei activități comerciale în Germania de către responsabilii pentru asigurarea de servicii de îngrijire a persoanelor și avantajele acestui demers

Activitatea economică independentă din Germania este încadrată la categoria activităților comerciale. Ca urmare a libertății comerțului în UE, persoanele care asigură servicii de îngrijire dispun de dreptul de a-și înregistra o activitate comercială în Germania și de a presta activitatea în această țară în calitate de liber profesioniști. Responsabilii pentru îngrijirea persoanelor care lucrează cu Hausengel beneficiază de asistență completă și complexă în toate domeniile. Hausengel preia formalitățile administrative și pregătește documentele necesare ca parte a raportului de franciză și formulează o solicitare în acest sens la autoritatea competentă pentru evidența activităților comerciale. Taxele oficiale pentru înregistrarea și radierea întreprinderii comerciale sunt incluse în taxa de franciză. Responsabilul pentru îngrijirea persoanelor nu plătește nicio taxă în acest context.

Responsabil care oferă servicii de îngrijire a persoanei pe bază de autorizație de funcționare

Responsabilii care oferă servicii de îngrijire a persoanei și care lucrează pe cont propriu nu dețin calitatea de angajați, ci dețin calitatea de liber profesioniști. Pentru responsabilii pentru îngrijirea persoanelor, aceasta înseamnă:

  • beneficiază de libertatea decizională care revine antreprenorilor – astfel, persoana în cauză dispune de posibilitatea de accepta, respectiv de a refuza comenzi, poate colabora cu alți prestatori de servicii, poate încadra personal și mandata subcontractanți în funcție de propria opțiune
  • nu sunt supuse obligației de a respecta instrucțiuni – poate organiza activitatea de executare a comenzii în funcție de propria apreciere și de dorința sa
  • își poate negocia în toate situațiile în mod liber remunerația
  • nu dispune de un angajator, ci de mai mulți clienți, în acest caz fiind vorba de regulă despre familiile persoanelor care necesită servicii de îngrijire
  • nu se află într-un raport de durată cu un client – trebuie să dispună de mai mulți clienți, minim 2 diferiți pe parcursul unui an

Avantajele sistemului de franciză

Ce înseamnă franciza?

Termenul de „franciză“ provine din limba franceză și înseamnă libertate (de la obligația de plată a taxelor). Conceptul de franciză este cunoscut începând cu secolul XIX, a fost perfecționat permanent și aplicat cu succes pe scară largă. În prezent sunt disponibile sisteme de franciză la nivel mondial, în aproape toate branșele, de la rețelele cunoscute de gastronomie de sistem (de exemplu McDonalds, Subway), continuând cu activitățile de comerț cu amănuntul (exemple din țara respectivă) până la lanțurile de studiouri de fitness (exemple din țara respectivă).

Hausengel pune la dispoziție un model de afaceri care și-a dovedit fiabilitatea practică. Acesta asigură un acces mai facil pe piață pentru francizați, care dispun de posibilitatea de a-și oferi serviciile sub o marcă pentru care este asigurată notorietatea. Grație sistemului de franciză, furnizorii de servicii de îngrijire a persoanei pot obține condiții mai bune de comandă în beneficiul lor. Furnizorii de servicii de îngrijire a persoanei care colaborează cu Hausengel sunt parteneri de încredere pentru clienții germani.

Consultanta explică sistemul de franciză
O echipă de tineri bate palma

„Îngrijire completă“ asigurată de Hausengel

Cooperarea cu un partener experimentat precum Hausengel oferă siguranță. Ne ocupăm de toate detaliile. Asistența noastră complexă începe chiar înainte de acceptarea contractului. Consultanța inițială este complet gratuită și nu generează obligații. Intermediem numai solicitări verificate în întreaga țară. Responsabilul pentru îngrijirea persoanelor decide pe cont propriu cu privire la durata contractului și la condițiile contractului. Remunerația poate fi negociată în mod liber. Ne asumăm toate eforturile birocratice și punem la dispoziție consultanți competenți și o linie de asistență 24 de ore din 24 pentru francizații noștri. 

Înainte de începerea executării contractului, toți furnizorii de servicii de îngrijire a persoanei care colaborează cu Hausengel beneficiază de instruire gratuită. Preluăm pentru furnizorii de servicii de îngrijire a persoanei gestiunea contabilă completă și facturarea, precum și corespondența cu toate autoritățile germane. În mod suplimentar, ne asumăm procedura de impunere în raport cu administrația financiară germană. Pe parcursul șederii în Germania, furnizorii noștri de servicii de îngrijire a persoanei beneficiază de o protecție extinsă prin asigurare. Furnizorii noștri de servicii de îngrijire a persoanei pot simți că beneficiază permanent de „îngrijire completă“. 

Conceptul de franciză la Hausengel

Responsabil pentru îngrijirea persoanelor râde

Libertatea de alegere

De mulți ani utilizăm cu succes conceptul nostru unic contractual care prezintă utilitate practică, în speță sistemul de franciză Hausengel. La Hausengel, aceasta înseamnă că în toate domeniile este implicat exclusiv grupul de firme Hausengel, fără a necesita prezența de prestatori externi de servicii. Cele mai importante caracteristici ale sistemului de franciză Hausengel sunt reprezentate de libertatea de alegere și de capacitatea de a adopta deciziile pe cont propriu. Responsabilul pentru îngrijirea persoanelor acționează în calitate de francizat în mod independent din punct de vedere juridic și de fapt. Responsabilul pentru îngrijirea persoanelor este independent în toate aspectele și decide condițiile în care acceptă un contract.

Responsabilul pentru îngrijirea persoanelor participă la un curs

Perfecționare gratuită

Asistența acordată în beneficiul francizaților este la fel de importantă pentru noi nu doar la începutul activității, ci și pe parcursul întregii cooperări. Responsabilul pentru îngrijirea persoanelor care cooperează cu Hausengel beneficiază de cunoștințele de specialitate necesare, precum și de o ofertă unică flexibilă de perfecționare. În acest mod, dispune de o oportunitate de a-și îmbunătăți competențele profesionale și de a deveni mai atractiv pentru potențialii clienți. Fiecare responsabil pentru îngrijirea persoanelor care colaborează cu Hausengel este obligat, înainte de începerea executării contractului, să participe la cursuri. 

Responsabilul pentru îngrijirea persoanelor se întâlnește cu clientul său

Atragerea clienților

Hausengel lucrează cu mii de clienți din toate landurile federale. Garantăm furnizorilor de servicii de îngrijire a persoanei atragerea profesională a clienților. Ofertele prezentate de către consultanții noștri sunt adaptate cu atenție la cele două părți contractante. În acest sens apelăm, printre altele, la agenții de intermediere a forței de muncă. Decizia este adoptată în toate situațiile de către responsabilul pentru îngrijirea persoanelor.

Schema de cooperare între reprezentanții Hausengel, furnizorii de servicii de îngrijire a persoanei și familiile persoanelor care beneficiază de servicii de îngrijire

Hausengel Holding AG (francizor) pune la dispoziția unui responsabil pentru îngrijirea persoanelor (francizat) un concept de afaceri pentru care acesta din urmă achită o taxă de franciză. Responsabilul pentru îngrijirea persoanelor încheie un contract de franciză cu Hausengel și un contract de prestări servicii cu clientul. Responsabilul pentru îngrijirea persoanelor va dobândi calitatea de francizat pentru Hausengel și de prestator pentru beneficiarul german (familia). Beneficiarul va efectua procedura de decontare direct cu responsabilul mandatat pentru îngrijirea persoanelor. Taxa de franciză este achitată în numele responsabilului pentru îngrijirea persoanelor de asemenea de către beneficiar și este scadentă numai cât timp responsabilul pentru îngrijirea persoanelor își desfășoară activitatea.